تولید محصول جدید نرم افزار ساماندهی صنوف برای کانونها و انجمن ها

نرم افزار ساماندهی صنوف ویژه کانون ها و انجمن های صنفی کارفرمایی سراسر کشور به مرحله بهره برداری رسید.این نرم افزار با قابلیت های ویژه از جمله ثبت اطلاعات پایه ،بازرسی،حسابداری،گزارشگیری های متنوع ،خروجی اکسل،سیستم دبیرخانه و دیگر قابلیت های خود، مدیریت و آرشیو اطلاعات را آسان تر نموده و سرعت و دستیابی به اطلاعات را افزایش داده است. تصاویر:

Leave a Reply