سامانه جذب و پذیرش نسخه ویژه

سامانه جذب و پذیرش نسخه ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روند جذب و استخدام اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو را پوشش می دهد.این سامانه با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و قابلیت های متنوع ،کلیه اسناد کاغذی و آرشیو های حجیم را به صورت دیجیتالی نگهداری و با دستیابی سریع امور جذب و گزینش را برای این سازمان ها تسهیل نموده است.
تصاویر:

Leave a Reply