سبد خرید 0
بستن× با ما تماس بگیرید 06642602055
بستن×

فرم جستجو

slide-show-hoda-2.png
slide-show-hoda-3.png
slide-show-hoda-4.png
slide-show-hoda-5.png
slide-show-hoda-6.png
slide-show-hoda-11.png
slide-show-hoda-15.png
slide-show-hoda-7.png
slide-show-hoda-8.png
slide-show-hoda-9.png
slide-show-hoda-10.png
slide-show-hoda3.png
slide-show-hoda4.png
slide-show-hoda5.png
slide-show-hoda11.png
slide-show-hoda7.png
slide-show-hoda9.png
slide-show-hoda6.png
slide-show-hoda8.png
slide-show-hoda10.png
slide-show-hoda.png
slide-show-hoda22.png
slide-show-hoda11.png
slide-show-hoda33.png
slide-show-hoda44.png
slide-show-hoda55.png
slide-show-hoda99.png
slide-show-hoda77.png
slide-show-hoda100.png
slide-show-hoda88.png
slide-show-hoda2.png
slide-show-hoda-1.png
slide-show-hoda-5.png
slide-show-hoda6.png
slide-show-hoda-6.png
slide-show-hoda-47.png
slide-show-hoda-8.png
slide-show-hoda-9.png
slide-show-hoda-10.png

سامانه جذب و پذیرش نسخه ویژه

سامانه جذب و پذیرش نسخه ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روند جذب و استخدام اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو را پوشش می دهد.این سامانه با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و قابلیت های متنوع ،کلیه اسناد کاغذی و آرشیو های حجیم را به صورت دیجیتالی نگهداری و با دستیابی سریع امور جذب و گزینش را برای این سازمان ها تسهیل نموده است.