سبد خرید 0
بستن× با ما تماس بگیرید 06642602055
بستن×

فرم جستجو

slide-show-hoda-2.png
slide-show-hoda-3.png
slide-show-hoda-4.png
slide-show-hoda-5.png
slide-show-hoda-6.png
slide-show-hoda-11.png
slide-show-hoda-15.png
slide-show-hoda-7.png
slide-show-hoda-8.png
slide-show-hoda-9.png
slide-show-hoda-10.png
slide-show-hoda3.png
slide-show-hoda4.png
slide-show-hoda5.png
slide-show-hoda11.png
slide-show-hoda7.png
slide-show-hoda9.png
slide-show-hoda6.png
slide-show-hoda8.png
slide-show-hoda10.png
slide-show-hoda.png
slide-show-hoda22.png
slide-show-hoda11.png
slide-show-hoda33.png
slide-show-hoda44.png
slide-show-hoda55.png
slide-show-hoda99.png
slide-show-hoda77.png
slide-show-hoda100.png
slide-show-hoda88.png
slide-show-hoda2.png
slide-show-hoda-1.png
slide-show-hoda-5.png
slide-show-hoda6.png
slide-show-hoda-6.png
slide-show-hoda-47.png
slide-show-hoda-8.png
slide-show-hoda-9.png
slide-show-hoda-10.png

تولید محصول جدید نرم افزار ساماندهی صنوف برای کانونها و انجمن ها

نرم افزار ساماندهی صنوف ویژه کانون ها و انجمن های صنفی کارفرمایی سراسر کشور به مرحله بهره برداری رسید.این نرم افزار با قابلیت های ویژه از جمله ثبت اطلاعات پایه ،بازرسی،حسابداری،گزارشگیری های متنوع ،خروجی اکسل،سیستم دبیرخانه و دیگر قابلیت های خود، مدیریت و آرشیو اطلاعات را آسان تر نموده و سرعت و دستیابی به اطلاعات را افزایش داده است.