در این بخش شمابطور کلی مدیریت سازمان  اعم از مدیریت استان ها و همچنین مدیریت گروه ها را می توانید در دست داشته باشید.

برای این سامانه انحصاری مدیریت استان و گروه است ولی سامانه ایتکاک قابلیت جابجایی عنوان هر بخش بصورت انحصاری و دلخواه سامانه را دارد؛ و بطور کلی این بخش قسمت مدیریت دسته ها و گروه های بالادستی و یا مراکز مادر، هر سامانه و شمای کلی از سامانه هر مجموعه می باشد.

سازمان

 

بخش سازمان نیز از دو بخش:

مدیریت استان ها

مدیریت گروه ها

تشکیل گردیده است.

مدیریت استان ها

همانند سایر قسمت ها این بخش نیز از زیر مجموعه های:

-لیست استان ها (به جهت نمایش استان ها)

-ایجاد استان

-ورود لیست استان ها با اکسل

 

مدیریت استان ها

 

لیست استان ها

در منوی لیست استان ها شما می توانید کلیه زیرمجموعه های استان ها، زیر نظر سازمان تابع، کد تعریفی به جهت خروجی استان ها، با قابلیت ویرایش و حذف هراستان بصورت مجزا اقدام نمائید.

 

لیست استان ها

 

ویرایش استان

شما در هر بخش پس از کلیک بر قسمت ویرایش، و اعمال تغییرات کافیست گزینه بروزرسانی را کلیک نموده و تغییرات بوجود آمده را مشاهده نمائید.

 

ویرایش استان

 

ایجاد استان

فقط با پر کردن سه فیلد:

نام استان

کد اختصاصی شما به استان

انتخاب سازمان مرکزی

و در انتها کلیک بر دکمه ایجاد استان؛ استان و یا مرکز مورد نظر خویش را بوجود آورید.

ایجاد استان

 

ورود لیست استان ها با اکسل

این بخش به شما این امکان را میدهد که اسامی گروه ها و استان های خود را بصورت گروهی و تعداد ردیف 200 عدد وارد نمائید.

پس از دانلود فایل نمونه اکسل و پرکردن فایل خود کافیست گزینه آپلود را انتخاب نموده و فایل خود را آپلود نمائید.

فایل شما به همین راحتی بارگذاری شد.

ورود لیست استان ها با اکسل

 

این بخش نیز همانند مدیریت استان ها، کلیه قابلیت های:

-لیست گروه ها (به جهت نمایش گروههای موجود)

-ایجاد گروه ها

-ورود لیست گروه ها با اکسل

دارا است؛ و شما به راحتی موارد بالا می توانید اقدام به زیرگروه ها و تغییرات لازم بفرمائید.

مدیریت استان ها
مدیریت استان ها