کلیه قسمت های فراگیران همانند اساتید میباشد. از مزایای سامانه ایتکاک راحتی و خوانایی محتوا و قابل استفاده برای هر قشر و با هر سطح تحصیلات است؛ و کاربر شما وقتی یک مورد را بارگذاری یا انجام داد سایر موارد نیز به راحتی و مطابق الگوی کاری مورد قبل انجام پذیر است.

گروه آموزشی ایتکاک به جهت استفاده بهتر و بیشتر شما مشاهده مطلب کادر آموزشی را پیشنهاد می کنیم.

فراگیران

 

همانطور که در تصویر مشاهده می نمائید امکانات بخش “فراگیر“:

مشاهده لیست فراگیر

لیست فراگیران

 

ایجاد فراگیر

قابلیت ایجاد فراگیران بصورت دستی.

تنها با پرکردن یک فرم و انتخاب دکمه ایجاد اکانت فراگیر

ایجاد فراگیر

-ورود از طریق فایل اکسل

ورود اطلاعات فراگیران تا تعداد 200 نفر از طریق فایل اکسل

(لطفا فایل نمونه را ابتدا دانلود نموده و سپس آپلود نمائید.)

 

ورود از طریق فایل اکسل

 

 

ورود حجیم از طریق فایل اکسل

ورود اطلاعات فراگیران تا تعداد 500000 نفر از طریق فایل اکسل و همچنین تا 10 مگابایت بصورت کلی و یکباره.

(لطفا فایل نمونه را ابتدا دانلود نموده و سپس آپلود نمائید)

ورود حجیم