در این بخش شما پس از برگزاری کلاس ها می توانید گواهینامه خود را دریافت نمائید.

از جمله قابلیت های سامانه ایتکاک صدور گواهینامه می باشد؛ که شما به روش ذیل می توانید گواهینامه های خود را مشاهده و همچنین طراحی و صادر نمائید.

 

گواهینامه سامانه

 

در این بخش شما در پنل مدیریت می توانید لیست گواهینامه هایی که صادر شده اند مشاهده نمائید؛ که در زیرمنوی هر گواهینامه قابلیت مشاهده گواهینامه های آزمون و همچنین گواهینامه های تکالیف را مشاهده و یا ویرایش نمائید.

 

گواهینامه های آزمون

کلیه گواهینامه ها در این پنل قابل مشاهده هستند.

پنل گواهینامه ها

 

این بخش شامل کلیه اطلاعات فراگیران و همچنین نمرات، وضعیت قبولی و یا مردودی و همچنین مشاهده گواهینامه ها می باشد.

همچنین شما می توانید در این بخش خروجی اکسل نیز از گواهینامه های خود بگیرید.

تنظیم گواهینامه

در این بخش شما به عنوان مدیر سامانه می توانید ماهیت گواهینامه های خود را تعریف نمائید.

 

تنظیم گواهینامه

 

در این بخش شما می توانید قالب های گواهینامه خود را انتخاب و همچنین باتوجه به تنظیمات مدنظر تغییرات لازم را اعمال نمائید.

 

قالب های گواهینامه

 

پس از بروز رسانی شما می توانید در هنگام صدورگواهینامه ها قالب موردنظر خود را انتخاب نمائید.