ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  ملزومات مورد نیاز

  ملزومات مورد نیاز
  v نحوه تهیه نرم افزارهای مورد نیاز:
  در بلوک نرم افزارهای مورد در سامانه آموزش مجازی مراحل ذیل انجام دهید:
  1- ابتدا نرم افزار گوگل کرم نصب نماید فقط اگر سیستم شما 32 بیتی نسخه اول نصب کنید ولی اگر سیستم شما 64 بیتی نسخه دوم نصب کنید.
  نسخه اول :گوگل کرم مخصوص ویندوز 32 بیتی
  نسخه دوم : گوگل کرم مخصوص ویندوز 64 بیتی