ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    آموزش سامانه آموزش مجازی LMS

    ملزومات مورد نیاز ملزومات مورد نیازv نحوه تهیه نرم افزارهای مورد نیاز:در بلوک نرم افزارهای مورد در سامانه آموزش مجازی مراحل ذیل انجام دهید:1- ابتدا نرم افزار گوگل کرم نصب نماید فقط اگر سیستم شما 32 بیتی نسخه اول نصب کنید ولی اگر سیستم شما 64 بیتی نسخه دوم نصب کنید.نسخه اول :گوگل کرم مخصوص ویندوز 32 بیتینسخه […]