افتخارات

0
تعداد مشتری
0
پروژه تکمیل شده
0
جوایز
0
مدال آوران
0
سامانه آموزشی
0
تعداد صنف ها
0
تعداد پروژه ای کشوری
0
جلسه با مشتریان

شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان یک شرکت فناور با سابقه یک دهه در زمینه IT  مستقر در پارک علم فناوری ، با هدف ارتقا وبروز شدن دانش ومهارتهای نیروی انسانی  ودائمی شدن  فرایند آموزشی وانتقال سریع وموثر دانش ومهارت، سامانه آموزش مجازی و وب کنفرانس  را ارائه نموده است

شرکت هدی رایانه زاگرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است