نمونه کار 2

بهینه سازی وب سایت پوست من

بهینه سازی وب سایت پوست من

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی در شبکه اجتماعی

بازاریابی در شبکه اجتماعی

بهینه سازی وب سایت

بهینه سازی وب سایت

دیجیتال مارکتینگ فروشگاه البرز

دیجیتال مارکتینگ فروشگاه البرز

بهینه سازی برای موتور های جستجو

بهینه سازی برای موتور های جستجو

برطرف نمودن مشکلات فنی سایت

برطرف نمودن مشکلات فنی سایت

تولید و مدیریت محتوا

تولید و مدیریت محتوا

فعالیت در دایرکتوری های هدف

فعالیت در دایرکتوری های هدف

شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان یک شرکت فناور با سابقه یک دهه در زمینه IT  مستقر در پارک علم فناوری ، با هدف ارتقا وبروز شدن دانش ومهارتهای نیروی انسانی  ودائمی شدن  فرایند آموزشی وانتقال سریع وموثر دانش ومهارت، سامانه آموزش مجازی و وب کنفرانس  را ارائه نموده است

شرکت هدی رایانه زاگرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است