پلن فروش

5،000،000 تومان/ماهانه

ویژه

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 1000 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 550 ساعت
 • برگزاری آزمون آنلاین نامحدود
 • به همراه سامانه LMS
 • به همراه سامانه مدیریت محتوا*
 • به همراه ادوب کانکت
 • پشتیبانی 24/7
اکنون خرید کنید

40،000،000 تومان/سالانه

حرفه ای

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 1000 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد تا 550 ساعت
 • امکان استفاده از 10 وبکم همزمان
 • به همراه سامانه LMS
 • سامانه مدیریت محتوا
 • به همراه سرور ادوب کانکت
 • پشتیبانی : 24/7
اکنون خرید کنید

جشنواره تخفیف تابستانه

همزمان با فرارسیدن روزهای گرم تابستان، هدی رایانه «جشنواره تخفیف تابستانه» خود را با آموزش‌های متنوع برگزار می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند در این جشنواره، آموزش‌های مورد نظر خود را با «۴۰ درصد تخفیف» تهیه کنند.

 • ماهانه
 • سالانه

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 861

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 862

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 878

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 879

پایه

140,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 20 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

پیشرفته

315,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 70 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

حرفه ای

550,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 150 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 861

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 862

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 878

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 879

پایه

750,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 200 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

پیشرفته

925,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 250 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

حرفه ای

1,050,000 تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 300 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 861

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 862

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 878

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 879

پایه

1,400,000 /تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 400 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

پیشرفته

2,100,000 /تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 500 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

حرفه ای

3,600,000 /تومان

 • تعداد شرکت‌کننده هم‌زمان: 750 نفر
 • تعداد نامحدود وبینار، کلاس و جلسه
 • برگزاری رویداد به صورت نامحدود
 • جستجوی کلمات کلیدی و آنالیز آن ها
 • امکان استفاده از 5 وبکم به صورت همزمان
اکنون خرید کنید

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 861

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 862

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 878

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/hodarayaneh.ir/httpdocs/wp-content/plugins/ova-framework/ova-elementor/widgets/ova-pricing_plan.php on line 879

سامانه LMS ویژه آموزشگاهها

 • مدت زمان استفاده:یکماه
 • محدودیت تعداد کاربر: ۲۰۰ کاربر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد آزمون: نامحدود
 • تعداد مراکز : ۱
 • اتصال به Adobe Connect
 • اتصال به Big Blue Button
 • حضور و غیاب اتوماتیک
 • مدیریت تکالیف
 • اتصال به سامانه ی پیامکی
 • گزارش گیری
 • بارگذاری انواع فایل
 • به ازای هر نفر اضافه هزار تومان

300،000/تومان

اکنون خرید کنید

سامانه LMS ویژه مدارس

 • مدت زمان استفاده:یکماه
 • محدودیت تعداد کاربر: 7۰۰ کاربر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • تعداد آزمون: نامحدود
 • تعداد مراکز : ۱
 • اتصال به Adobe Connect
 • اتصال به Big Blue Button
 • حضور و غیاب اتوماتیک
 • مدیریت تکالیف
 • اتصال به سامانه ی پیامکی
 • گزارش گیری
 • بارگذاری انواع فایل
 • به ازای هر نفر اضافه هزار تومان

750،000/تومان

اکنون خرید کنید

سامانه LMS ویژه دانشگاه

 • مدت زمان استفاده:یکماه
 • محدودیت تعداد کاربر: 30۰۰ کاربر
 • تعداد کلاس: نامحدود
 • اتصال به سامانه ی گلستان
 • تعداد مراکز : ۱
 • اتصال به Adobe Connect
 • اتصال به Big Blue Button
 • حضور و غیاب اتوماتیک
 • مدیریت تکالیف
 • اتصال به سامانه ی پیامکی
 • گزارش گیری
 • بارگذاری انواع فایل
 • به ازای هر نفر اضافه هزار تومان

3000،000/تومان

اکنون خرید کنید

شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان یک شرکت فناور با سابقه یک دهه در زمینه IT  مستقر در پارک علم فناوری ، با هدف ارتقا وبروز شدن دانش ومهارتهای نیروی انسانی  ودائمی شدن  فرایند آموزشی وانتقال سریع وموثر دانش ومهارت، سامانه آموزش مجازی و وب کنفرانس  را ارائه نموده است

شرکت هدی رایانه زاگرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است