ساعات کاری: 08:00 الی 17:00

تهران ، میدان ولیعصر – پاساژ کامپیونر ولیعصر -طبقه اول -پلاک ۵۳

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان با درخواست های متفاوت

نظرات همراهان آموزشی ایتکاک

نظرات همراهان مدیریت سازمانی

بستر امن تبادل اطلاعات مطابق با استاندارها از آیتم های شاخص ایتکاک بود ممنونم
رضا شریفی
Google Inc.
مدیریت سازمانی ایتکاک زمینه تسریع تصمیم‌گیری و امکان تعیین زمان و نیازمندی‌های هر تصمیم  را برای مجموعه من فراهم آورد.
محمدرضا صادقی
Google Inc.

نظرات همراهان مدیریتی