موزش مجازی با واقعیت مجازی (Virtual Reality) یا VR، یک روش آموزشی است که با استفاده از فناوری VR، به کاربران اجازه می‌دهد در یک محیط مجازی تعامل کنند و تجربه‌های واقعی را تجربه کنند. VR با استفاده از نظارت بر حرکات سر و چشم کاربر و ارائه تصاویر ثابت یا متحرک در یک سیستم نمایش واقعیت مجازی، به کاربر احساس حضور و تعامل در یک فضای واقعی را می‌دهد.

آموزش مجازی با استفاده از VR امکانات و مزایایی را برای فرایند آموزش فراهم می‌کند. برخی از این مزایا عبارتند از:

  1. واقعیت تجربی: با استفاده از VR، کاربران قادر خواهند بود تجربه‌های واقعی را در یک محیط مجازی داشته باشند. محیط‌های سه بعدی واقعیت مجازی توانایی ایجاد تجسم واقعیت را در کاربران ایجاد می‌کنند و این بهبود حس تعامل و یادگیری را به همراه دارد.
  2. تعامل فعال: در محیط VR، کاربران قادر خواهند بود به صورت فعال با محتواها و محیط اطراف تعامل کنند. آن‌ها می‌توانند اشیاء را لمس کرده، تغییراتی را در محیط ایجاد کنند و با آن تعامل کنند. این نوع تعامل فعال باعث می‌شود که فرایند یادگیری عمیق‌تر و بهتری رخ دهد.
  3. تجربه تعامل گروهی: VR می‌تواند فرصت‌های تعامل گروهی را فراهم کند. کاربران می‌توانند در یک محیط مشترک در واقعیت مجازی حضور یابند و با همکاران یا دیگر کاربران در یک محیط تعاملی به اشتراک گذاشته شوند. این امکان به آن‌ها اجازه می‌دهد تجربه‌های مشابه را به اشتراک بگذارند و از همدیگر یاد بگیرند.
  4. انعطاف‌پذیری در آموزش: VR امکان ارائه محتوای آموزشی متنوعی را فراهم می‌کند. می‌توان برای آموزش مهارت‌های مختلف، محیط‌ها و سناریوهای مختلفی را طراحی کرد. همچنین، می‌توان با تغییر پارامترهای مختلف محیط مجازی، سطح سختی و چالش را تنظیم کرد و به تناسب نیازهای هر فرد آموزش را ارائه داد.

بنابراین، آموزش مجازی با استفاده از واقعیت مجازی (VR) می‌تواند تجربه آموزشی بهتر و مفیدتری را برای کاربران فراهم کند.