میکرو لرنینگ (Microlearning) یک روش آموزشی است که در آن محتواهای آموزشی را در قالب قطعات کوچک و قابل هضم ارائه می‌دهد. در این روش، مطالب آموزشی به صورت کوتاه، محدود و متمرکز ارائه می‌شوند و در مقابل هر مطلب، یک هدف یا مفهوم خاص قرار می‌گیرد. معمولاً این مطالب در قالب ویدئوها، پست‌های کوتاه، فایل‌های صوتی، تست‌ها یا ارائه‌های تصویری ارائه می‌شوند.

میکرو لرنینگ بر اساس اصول روانشناسی یادگیری مانند توجه محدود، بازخورد فوری، تکرار و تمرین مداوم برای بهترین جذب محتوا استفاده می‌کند. این روش آموزشی به دلیل کوتاه بودن زمان دریافت مطلب و سادگی استفاده، می‌تواند بهبود قابل توجهی در فرایند یادگیری و به خصوص حفظ و بازیابی اطلاعات داشته باشد.

مزایای استفاده از میکرو لرنینگ عبارتند از:

  • افزایش تمرکز و توجه در میان فراگیران به دلیل کوتاه بودن مدت زمان آموزش.
  • ارائه مطالب قابل هضم و قابل استفاده فوری در محیط کار.
  • امکان استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مانند موبایل و وب برای دسترسی آسان و همیشگی به مطالب آموزشی.
  • تسهیل یادگیری مستمر و طولانی مدت از طریق تکرار و تمرین مکرر.

همچنین، میکرو لرنینگ می‌تواند به عنوان بخشی از روش‌های آموزشی بزرگتر مانند ال ام اس (Learning Management System) استفاده شود تا فراگیران را در یادگیری مفاهیم و مهارت‌های مختلف تقویت کند.